NEWS
  • 06 Sep, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

𝟏𝐬𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 (𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏) 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐥𝐚 𝐁𝐀𝐘𝐚𝐧𝐢 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 & 𝐈𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬

Agosto 18, 2021

Magandang Araw, mga minamahal kong Kalayaeños!

PAGBATI!!! sa ating minamahal na Bayan ng Kalayaan dahil tayo ay hinirang bilang:

𝟏𝐬𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 (𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏)

𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐥𝐚 𝐁𝐀𝐘𝐚𝐧𝐢 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 & 𝐈𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬

-𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦

Nawa ang katagumpayang ito na nakamit ng ating munisipalidad ay maging 'wake-up call" sa ating lahat kung gaano kasaya ang gumalaw ng may malinis at ligtas na kalikasan. Gayundin ang ang patuloy na pangangalaga natin sa ating likas na yaman tulad ng ating mga anyong tubig na siyang nagbibigay ng pangunahing hanapbuhay sa ating mga kababayan. Magsilbing inspirasyon nawa ito sa atin upang magampanan ang ating tungkulin bilang mamamayan. Ang pagiging responsable pagdating sa pangangalaga ng ating kalikasan.

Muli, pagbati at pagbibigay pasasalamat sa bumubuo ng MBCU team, sa ating LGOO Juan Paolo S. Brosas kaisa rin ang Sangguniang Bayan at mga Punong Tanggapan. Higit sa lahat, sa ating mga disiplinado at responsableng Kalayaeños. Mabuhay, Bayan ng Kalayaan! 👏👏

#MBAI2020

#OneKalayaan

#SPL 'Serbisyo Para sa Lahat'

"𝘽𝙖𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙮 𝘿𝙞𝙨𝙞𝙥𝙡𝙞𝙣𝙖, 𝙎𝙚𝙧𝙗𝙞𝙨𝙮𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙮 𝙈𝙖𝙡𝙖𝙨𝙖𝙠𝙞𝙩"

Pctto.