NEWS
  • 24 Nov, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

FLAG RAISING CEREMONY

November 22, 2021

FLAG RAISING CEREMONY

Isang mapagpalang gabi mga minamahal kong Kalayaeños!

Isang mabuting balita ang aking handog na sa araw na ito ay muling nakapagsagawa ng Flag Ceremony ang ating Pamahalaang Bayan. Kasama rito ang inyong lingkod, Mayor Sandy P. Laganapan, bumubuo ng Sangguniang Bayan at ang lahat ng ating manggagawang lokal.

Nawa magpatuloy na ang daloy ng magandang balita para sa ating lahat. Manatili tayong ligtas at malusog sa anumang oras. Maraming Salamat po!

#OneKalayaan

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina, Serbisyong may Malasakit”