NEWS
  • 11 Nov, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

GRADUATION DAY OF FARMER'S FIELD SCHOOL (FFS) of Barangay San Juan

November 9, 2021

GRADUATION DAY OF FARMER'S FIELD SCHOOL (FFS) of Barangay San Juan

Magandang Araw, mga minamahal kong Kalayaeños!

Malugod kong ibinabalita sa inyong lahat na ngayong araw ay naganap ang pagtatapos ng ating mga kababayang magsasaka mula sa Barangay San Juan sa Production of High- Quality Inbred Rice and Seed Certification and Farm Mechanization.

Nawa ang mga kaalaman na inyong natutunan sa inyong pag-aaral ay makatulong ng malaki sa inyo hanapbuhay at maipamahagi ang mga kaalaman na ito sa iba.

Pasasalamat kina Ms. Nyla Cordero, Administrador at nagmamay- ari ng Nylove Farm. Kay Ms. Liza L. Yee, Municipal Agriculturist. Sa ating kinatawan ng Sectoral section, Mr. Angelito Presoris at kay Mr. Herben C. Dela Paz, kinatawan ng seksyon ng Turismo at Kabataan. Gayundin kay Kgg. Marlon F. Laganas sa kanilang pakikiisa sa pagdiriwang na ito.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina, Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan