NEWS
  • 09 Jun, 2022
  • BY: KALAYAAN LGU

Pangulo ng Liga ng mga Barangay ng Bayan ng Kalayaan

Hunyo 9, 2022

Mapagpalang araw, Bayan ng Kalayaan!

Ikinalulugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang bagong itinalaga bilang Pangulo ng Liga ng mga Barangay ng Bayan ng Kalayaan na walang ibang kung hindi si Kgg. ABC Chairman Giana Maria Rabin Cagandahan Punong Barangay ng Barangay San Juan.

Pasasalamat sa aking mga nakasama sa araw ng kanyang panunumpa. Una ay sa ating LGOO VI Juan Paolo S. Brosas, mga kagalang - galang na mga konsehal Kgg. Darwin R. Ponce, Kgg. Christopher P. Ramiro at Kgg. Veelly Jhames L. Cabamalan. Kasama rin dito ang buong Sangguniang Barangay at ang mga Sangguniang Kabataan ng Barangay San Juan sa pangunguna ni SKF President, Leigh Lanie A. Abrillo.

Muli, ang aking pagbati sa iyo, aming bagong ABC Chairman! Nawa ay maging makabuluhan pa ang iyong paglilingkod. Maraming Salamat po!

#OneKalayaan

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"