News
  • 14 Aug, 2023
"National Blood Service Act of 1994"

Hulyo 31,2023 Isang matagumpay na araw ang suma atin lahat! Buong galak ko pong [...]

Kalayaan Laguna, PH
News
  • 09 Aug, 2023
LIVELIHOOD TRAINING ON BAGS AND HANDICRAFTS PRODUCTION

Hulyo 29, 2023 LIVELIHOOD TRAINING ON BAGS AND HANDICRAFTS PRODUCTION Isang mapagpa [...]

Kalayaan Laguna, PH
News
  • 08 Aug, 2023
Pamamahagi ng libreng abono at Bio-N sa ilalim ng programang Fertilizer Distribution Voucher (FDV) mula sa DA-RFO 4A

Hulyo 28, 2023 Isang mapagpalang araw,minamahal kong Kalayaeños! Isang makabuluhan [...]

Kalayaan Laguna, PH
News
  • 02 Aug, 2023
Community Based Disease Surveillance (CBDS) system

Hulyo 27,2023 Mapayapa, ligtas at malusog na araw ang sumaatin lahat! Ang Tangg [...]

Kalayaan Laguna, PH