NEWS
  • 14 Jun, 2024
  • BY: KALAYAAN LGU

"126th ARAW NG KASARINLAN NG PILIPINAS"

Hunyo 12, 2024

Isang mapagpalang araw, minamahal kong Kalayaeños!

"126th ARAW NG KASARINLAN NG PILIPINAS"

Ngayong taong ito ay sa pangunguna ng inyong linkod Mayor Sandy Laganapan kasama ang Sangguniang Bayan Members sa pangunguna ni Vice Mayor Christopher Ramiro Gayun din ang Ating Pambayang Administrado Kris Anne Laganapan Pesigan ating pong sinasariwa at inaalala ang paglaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Ang taon na ito ay nagmamarka bilang ika- 126 taon ng Kasarinlan ng bansang Pilipinas. Sa dami ng poot, hirap at bigat na naranasan ng ating bansa mula sa mga dayuhan, tayo ay lumaban, bumangon at ipinagtanggol ang ating lupang sinilangan kahit buhay man ang naging kabayaran nito. Hindi matatawaran ang kagitingan na inialay ng ating mga bayani upang palayain ang ating bansa. Kaya tayo, bilang mga lahing Pilipino, patuloy nating ibigay ang pinakamataas na paggalang sa ating bansa pati na rin sa ating Pambansang Watawat. Patuloy na ipagmalaki ang ating lupang sinilangan. Laging pakatatandaan, ‘TAAS-NOO, KAHIT KANINO. ANG PILIPINO AY AKO!’

Muli, mabuhay at isang malayang araw po sa ating lahat!

Maraming salamat po!

#ArawNgKalayaan2024

#126thphilippineindependenceday

#SPL Serbisyo Para sa Lahat

"Bayang may Disiplina, Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan