NEWS
  • 08 Mar, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

2021 National Women's Month Celebration

March 08,2021

2021 National Women's Month Celebration

We Make Change Work for Women

"Juana Laban Sa Pandemya: Kaya!"

#OneKalayaan

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"