NEWS
  • 12 Sep, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

Annual Operational Plan for Health para sa darating na taon 2024

Setyembre 01,2023

Isang mapagpalang araw,minamahal kong Kalayaeños!

Ang atin pong Municipal Health Officer na si Dr. Rica P. Pamatmat ay naglahad ng Annual Operational Plan for Health para sa darating na taon 2024, na susog sa Local Investment Plan for Health para sa taon 2022-2025, sa inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan , kasama si Kgg. Darwin Ponce na siyang chairman ng Committee on Health at ang mga Department Heads na may kaugnayan sa AOP for Health.

Kaagapay po ng plano ay ang pondo na kakailanganin dito, na isa pong malaking hamon sa inyong lingkod, dahil sa kadahilanang nakakaranas po tayo ng kakulangan sa badyet dahil sa nag daang pandemya at sa ipina tutupad na Devolution Transition Plan, na marami sa mga programang pangkalusugan ay iniaatang na sa mga Local Government Unit.

Kung kaya't sana ay mapataas o lumaki ang mapabigay sa ating National Tax Allotment, upang ng sa ganon ay maisakatuparan ang mga programang pangkalusugan.

Dahil hangad ko ang maayos na serbisyo para sa lahat.

Maraming salamat.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan