NEWS
  • 17 Aug, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

Binigyan ng pagkilala ang ating kasamahan sa paglilingkuran na si Lottie Raturat Rosario

ulyo 31,2023

Isang mapagpalang umaga,minamahal kong Kalayaeños!

Sa pamumuno ng inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan kasama ang ating Vice Mayor Christopher Ramiro at bumubuo ng Sangguniang Bayan ngayong araw sa pangunguna ng Human Resource Management Office, Gng. Sweet Faith Ferrancol binigyan ng pagkilala ang ating kasamahan sa paglilingkuran na si Lottie Raturat Rosario para sa kanilang mahabang paglilingkod sa Pamahalaang Bayan ng Kalayaan at sa hindi-matatawarang pagseserbisyo at pagmamahal sa kanilang trabaho.

Ito ay patunay lamang ng kanilang kahusayan sa pag seserbisyo at buong pusong paglilingkod para sa ating mga kababayan.

Maraming salamat

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan