NEWS
  • 12 Sep, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

EXECOM MEETING FOR SGLG

Septyembre 12,2023

EXECOM MEETING FOR SGLG

Bilang kinatawan ng inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan ay pinangunahan ng ating Pambayang Administrador Kris Anne Laganapan Pesigan ang pagpupulong ukol sa Execom Meeting for SGLG na ginanap sa Bulwagang Pulungan ng Sangguniang Bayan.

Tunay nga na anumang layunin at may pagkakaisa ay mapagtatagumpayan kung lahat tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan