NEWS
  • 17 Aug, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

Lingguhang Pagtataas ng Watawat at pagbibigay pagkilala sa Samahan ng KALAYAAN ORGANIC PRACTITIONER ASSOCIATION (KOPA) ng Barangay San Antonio.

Hulyo 31,2023

Isang mapagpalang araw,minamahal kong Kalayaeños!

Sa pangunguna ng inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan naging makabuluhan ang pagbubukas natin ng Linggo na ito na kung saan ay ginanap ang Lingguhang Pagtataas ng Watawat kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice-Mayor Christopher Ramiro at mga kawani ng Pamahalaang Lokal ng Kalayaan.

Gayundin ay binigyan pagkilala ang Samahan ng KALAYAAN ORGANIC PRACTITIONER ASSOCIATION (KOPA) ng Barangay San Antonio.

Nais kong pasalamatan ang lahat sa patuloy na pagbibigay serbisyo sa ating mamamayan. Sa pagbubukas ng panibagong linggo,ipagpatuloy lang natin ang ating nasimulang paghahandog ng buong-pusong paglilingkod para sa lahat ng mamamayan ng Bayan ng Kalayaan.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan