NEWS
  • 24 Aug, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

LOCAL SCHOOL BOARD MEETING

Agosto 14,2023

LOCAL SCHOOL BOARD MEETING

Pagpupulong ng mga bumubuo ng Local School Board (LSB) upang talakayin ang Updating of Brigada Eskwela 2023 and Other matters.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan