NEWS
  • 21 Jul, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

Local Youth Development Council Program

July 21,2021

 

Mapagpalang araw,mga minamahal kong Kalayaenos!

Ngayong araw ay isinagawa ang pagbibigay ng sahod sa ating mga Local SPES. Ang kanilang natanggap ay ang parsyal na animnapung {60%} porsyento na kanilang kabuuang sahod.

Kasabay nito ay ang paglalahad ng ating Local Youth Develoment Council ng mga programa at pagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa physical and health at sa edukasyon.

Kabataan,patuloy ka nawang maging mabuting ehemplo at halimbawa sa iyong kapwa.Pagmulan ka nawa ng kabutihan at katalinuhan.Patuloy na patunayan na ang "Kabataan ang Pag-asa ng Bayan"

#OneKalayaan

#SPL"Serbisyo Para s Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"