NEWS
  • 12 Sep, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

Milk Feeding Program ng DSWD IV-A, sila ay mula sa Child Development Centers ng Kalayaan

Septyembre 11,2023

Isang mapagpalang araw,minamahal kong Kalayaeños!

Ngayong araw ay nagkaroon ng Milk Sampling na hinarapan ng inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan ng ating Pambayang Administrador Kris Anne Laganapan Pesigan at MSWDO Gng. Aime Magana upang matiyak ang kalidad ng gatas na ipagkakaloob sa 208 benipisyaryo ng Milk Feeding Program ng DSWD IV-A, sila ay mula sa Child Development Centers ng Kalayaan na nangangailangan ng dagdag nutrisyon upang mapataas ang kanilang timbang.

Ang programang ito ay magsisimula sa ika-28 ng Septyembre 2023.

Maraming salamat.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#OneKalayaan