NEWS
  • 03 Nov, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

Oral Health Activities sa lahat ng ECCDs

October 19, 2023

ECCD Magalolon, Brgy. San Antonio,Kalayaan, Laguna

ECCD Lunao, Brgy. San Antonio, Kalayaan, Laguna

Patuloy ang pagpapalaganap ng kalusugang pambibig sa mga kabataang Kalayaeños sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang Oral Health Activities sa lahat ng ECCDs dito sa ating bayan kagaya ng sumusunod:

 Flouride Application

 Dental Kits Distribution

 Proper Toothbrushing Lecture

Kasabay nito ay ang patuloy ding pagpapalaganap ng impormasyon ng ating tanggapan ukol sa mga paraan upang maiwasan ang mga nkakahawang sakit na karaniwang natatamaan ay mga bata tulad ng HFMD at bulutong.

#OneKalayaan #SPL