NEWS
  • 18 Jul, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

Oryentasyon sa samahan ng One Kalayaan SLP Association na benipesyaryo ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD.

Hulyo 18, 2023

Isang mapagpalang hapon,minamahal kong Kalayaeños!

Ngayong araw ay bumisita sa Tanggapan ng inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan ang mga kinatawan ng DSWD Regional Office. Sila ay narito upang magbigay ng isang Oryentasyon sa samahan ng One Kalayaan SLP Association na benipesyaryo ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD.

Ito ay dinaluhan din ng Mswdo Kalayaan Laguna sa pamumuno ni Bb. Aime Magana at ng inyong Sectoral Section Kalayaan Laguna.

Layunin ng programang ito ang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga benepisaryong indibidwal, samahan o komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng panimulang puhunan, seminar at mga pagsasanay patungkol sa livelihood program na nais nilang simulan.

Muli,maraming salamat.

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"