NEWS
  • 03 Nov, 2023
  • BY: KALAYAAN LGU

"PANUNUMPA SA KATUNGKULAN NG MGA BAGONG HALAL NA OPISYAL NG BARANGAY SAN JUAN 2023-2025"

Nobyembre 03, 2023

"PANUNUMPA SA KATUNGKULAN NG MGA BAGONG HALAL NA OPISYAL NG BARANGAY 2023-2025"

BARANGAY SAN JUAN

Isang mapagpalang umaga,minamahal kong Kalayaeños!

Noong ika- 31 ng Oktubre 2023 ay buong galak na nanumpa sa harap ng inyong lingkod Mayor Sandy Laganapan kasama ang ating Pangalawang Punong Bayan Christopher Ramiro ang mga bagong halal na opisyal ng Barangay San Juan (Punong Barangay at Sangguniang Barangay Members).

Nawa'y ang inyong sinumpaang tungkulin ay magampanan ng buong husay na may kaakibat na katapatan,taos pusong paglilingkod at may malasakit sa lahat ng mamamayan.

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

#OneKalayaan