NEWS
  • 08 Jan, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

Panunumpa sa Katungkulan ni Kgg. Ernesto B. Sadsad ng bilang bagong Kagawad ng Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna

January 08 ,2021

Nanumpa bilang bagong kagawad ng Barangay San Juan

si Kgg. Ernesto B. Sadsad 

#OneKalayaan

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"