NEWS
  • 08 Jan, 2021
  • BY: KALAYAAN LGU

Suportang Pangkalusugan at Kaalaman Para sa Maayos at Ligtas na Paaralan.

January 08,2021

Suportang Pangkalusugan at Kaalaman Para sa Maayos at Ligtas na Paaralan.

Beneficiaries:

- San Juan Central Elementary School

- Longos Elementary School

-

Longos Senior High

- San Antonio Elementary School

- Kalayaan Elementary School

- Lunao Elementary School

- San Juan Integrated National Highschoo (Senior High)

- Sito Bae Elementary School

#SPL"Serbisyo Para sa Lahat"

#OneKalayaan

"Bayang may Disiplina,Serbisyong may Malasakit"